donderdag 10 mei 2012
Op het symposium 'Alle leerlingen bij de les' hebben we de deelnemers gevraagd naar aanleiding van de verschillende bijeenkomsten een delfsblauw tegeltje in te vullen met een tip, idee of wijsheid.
Dit heeft geleid tot een mooi overzicht

maandag 23 april 2012

Presentaties symposium te downloadenOpening door Anita Blonk

Anita Blonk is lector bij het Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Ze voert praktijkonderzoek uit met als doel het handelen van professionals effectvoller te maken en maakt deel uit van het Nederlandse kennisnetwerk (SW)PBS. Anita Blonk geeft een korte schets van (SW)PBS en de meerwaarde daarvan. Uitgangspunt zijn gedeelde waarden die leiden tot het gewenste leergedrag op school.  Download presentatie  en lees het verslag van WIlfred Rubens over de presentatie


O, die verleidelijke technologie! – Wilfred Rubens
De laatste jaren hebben jongeren massaal de beschikking gekregen over krachtige mobiele technologie.
Binnen het onderwijs zijn we vaak geneigd deze apparaten te verbieden. Jongeren kunnen immers vaak de verleiding niet weerstaan om smartphones, laptops en tablet pc's voor andere doelen te gebruiken dan voor leren. Maar is dat wel een verstandige strategie? Zijn er alternatieven? Zie de blog van Wilfred over zijn presentatie

Hoe vergroot ik motivatie bij studenten? – Patrick Koning
 “Niks is erger dan naar je klas lopen en te weten dat de kinderen geen zin hebben. En wat is het geweldig als je beseft dat je als docent de  motivatieproblematiek in eigen hand hebt.”, aldus Robert Marzano(onderwijskundige en grondlegger van ‘Wat werkt in de klas’).
In deze workshop wordt het begrip motivatie uiteengerafeld in concrete tips die u in de klas kunt inzetten. U krijgt inzicht in welke tips u al bewust inzet en welke tips u kunt toevoegen aan uw eigen pedagogisch/didactisch repertoire.
De presentatie staat op de weblog van Patrick.
Hoe stop je ongewenst gedrag in mijn klas? – Imre Mutsaers
Hoe stop je ongewenst gedrag in de klas? Welke vormen van dit zogenaamde STOPgedrag zet je in bij welk ongewenst gedrag? En hoe zorg je ervoor dat je hierbij de rest van de klas niet uit het oog verliest? In deze workshop worden ‘lastige situaties’ uitgespeeld met trainingsacteurs, waardoor u als deelnemer aan de workshop de gelegenheid krijgt om hiermee te oefenen. Vanuit deze oefensituatie krijgt u feedback op uw handelen van de overige deelnemers, de trainingsacteurs en de trainer.

PBS en het stimuleren van gewenst gedrag vanuit waarden  - Ineke Beumer of Cilia de Jong
PBS geeft verschillende handvatten om het gewenste gedrag van leerlingen te stimuleren vanuit gemeenschappelijke waarden. We gaan uit van een eigen top-3 van probleemgedrag van leerlingen en bespreken hoe dit gedrag met de PBS-aanpak te voorkomen en corrigeren. Resultaat zijn praktische handvatten om effectief om te gaan met probleemgedrag van leerlingen. Download presentatie

Een voorbeeld uit de praktijk – Sandra Antonie (ROC Zadkine) en Ineke Beumer
Het team ICT BOL-2 van Zadkine heeft gekozen voor een teambrede aanpak om een positief leerklimaat te realiseren. Het team heeft er o.a. voor gekozen om structureel aandacht te besteden aan het sociaal emotioneel leren van leerlingen en de nadruk te leggen op het stimuleren van gewenst gedrag. Een van de docenten van dit team vertelt wat deze aanpak inmiddels heeft opgeleverd. Vanuit dit praktijkvoorbeeld leggen we de relatie met PBS en uw eigen ervaringen.  Download presentatie 

Effectief handelen = systematisch handelen – Peter LoonenAls ervaren docent kun je in de meeste situaties effectief handelen, bijvoorbeeld als het gaat om het realiseren van een positief leerklimaat. Maar wat doe je als je interventies onvoldoende effect blijken te hebben? En hoe weet je zeker dat jouw interventie het meest effectief is? Binnen PBS wordt op een systematische wijze een probleem geanalyseerd, de beste oplossing gekozen en wordt bekeken of deze oplossing ook daadwerkelijk het gewenste effect heeft gehad. Deze wijze van werken is ook toepasbaar binnen een team, zodat snel en effectief gekozen kan worden voor een gezamenlijke aanpak van gedragsproblemen van leerlingen. Download presentatie


Artikelen:

woensdag 4 april 2012

Symposium positief leerklimaat 24 april 2012

Alle leerlingen bij de les!

Samen werken aan een positief leerklimaat

Samen met de School voor de Toekomst van het Koning Willem I College organiseren we op dinsdag 24 april het symposium ‘Alle leerlingen bij de les’, met als thema: samen werken aan een positief leerklimaat.
Tijdens het symposium willen we onderzoeken welke interventies effectief bijdragen aan een positief leerklimaat. Tevens presenteren we een in de praktijk bewezen aanpak, (School-wide) Positive Behavior Support ((SW)PBS), om dit op een systematische en teambrede manier te doen.
Meer informatie vind je in de symposiumfolder

Verschillende presentaties zijn hier binnenkort te downloaden

Docentendag bedrijfstakgroep Handel & Mode 28 maart 2012

Mooie adviezen op de docentendag Handel & Mode

donderdag 15 december 2011

‘Er is geen gezagscrisis, maar een leercrisis’

Artikel op de website hetkind.org van Jan Fasen, voorzitter van de centrale directie van het Connect College.

Jan Fasen is kritisch over het politieke en maatschappelijke debat over onderwijs. Naar zijn idee moet het niet langer over de huidige onderwijsstructuur gaan, maar over leren en vooral over leren in de 21e eeuw door onze leerlingen. Leiderschap is nu nodig zowel van schoolleiders als van leraren.

http://hetkind.org/2011/12/08/jan-fasen-er-is-geen-gezagscrisis-maar-een-leercrisis/

maandag 14 november 2011

Filmpjes over SWPBS

Op de site van Leraar24 is een dossier gemaakt over SW-PBS (School Wide Positive Behavior Support).
SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt.
Sinds 2008 houdt men zich ook in Nederland bezig met SWPBS

Op de site staan ook enkele filmpjes

http://www.leraar24.nl/dossier/3142

woensdag 26 oktober 2011

Frans de Wilde: ‘Mijn leerlingen zijn mijn grootste kunstwerken’

‘Leerlingen moeten niet het gevoel krijgen dat je als docent maar wat doet’, aldus Frans de Wilde.

Frans is docent CKV bij het Bredero Beroepscollege. CKV draait om het ontwikkelen van een eigen smaak, als onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Frans leert leerlingen bewust te maken van de dingen die ze waarnemen en dat vervolgens te kunnen uitdrukken. Daarbij is het het creëren van een veilig en productief klimaat noodzakelijk. Op basis van zijn eigen programma en vanuit een juiste sfeer laat hij leerlingen groeien. Hoe hij dat doet vertelt hij in zijn bijdrage.