donderdag 25 augustus 2011

Een positief leerklimaat dankzij de oplossingsgerichte benadering

Ineke Beumer heeft een artikel geschreven over hoe een oplossingsgericht benadering kan bijdragen aan een positief leerklimaat.

De oplossingsgerichte benadering is voortgekomen uit vele jaren van leren, experimenteren en
praktijkgericht onderzoek. De effectiviteit van de methode is meermalen aangetoond.
Uit allerlei onderzoek is gebleken dat een ondersteunende aanpak beter werkt dan een straffende aanpak. De oplossingsgerichte benadering sluit hierop aan en is daarom bij uitstek geschikt voor het realiseren van een positief leerklimaat. De aanpak is gebaseerd op enkele fundamentele overtuigingen die gebaseerd zijn op respect voor docenten en leerlingen.

Download het artikel