woensdag 26 oktober 2011

Frans de Wilde: ‘Mijn leerlingen zijn mijn grootste kunstwerken’

‘Leerlingen moeten niet het gevoel krijgen dat je als docent maar wat doet’, aldus Frans de Wilde.

Frans is docent CKV bij het Bredero Beroepscollege. CKV draait om het ontwikkelen van een eigen smaak, als onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Frans leert leerlingen bewust te maken van de dingen die ze waarnemen en dat vervolgens te kunnen uitdrukken. Daarbij is het het creëren van een veilig en productief klimaat noodzakelijk. Op basis van zijn eigen programma en vanuit een juiste sfeer laat hij leerlingen groeien. Hoe hij dat doet vertelt hij in zijn bijdrage.

woensdag 19 oktober 2011

Publicatie Ruud de Moor Centrum: Leerlingen leren motiveren

Het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit heeft een publicatie uitgebracht over het motiveren van leerlingen: 'Leerlingen motiveren: een onderzoek naar de rol van leraren
Aan de hand van de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci wordt het vraagstuk onderzocht. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar hoe leraren leerlingen kunnen motiveren maar ook hoe zorg je ervoor dat leraren gemotiveerd zijn.
Meer informatie over de publicatie (publicatie is op die pagina ook te downloaden)

Een wezenlijk gesprek over Bumpy Moments in de dagelijkse onderwijspraktijk

Carlos van Kan (Expertise centrum beroepsonderwijs ecbo) houdt een interactieve sessie op het symposium waarin  een werkwijze wordt geïntroduceerd die docenten helpt hun doeloriëntaties in hun dagelijkse lespraktijk te onderzoeken en verder te ontwikkelen.

In deze werkwijze vormen bumpy moments (mini dilemma’s) in de dagelijkse interacties met leerlingen/ studenten/ deelnemers de aanleiding voor een diepgaand gesprek. Dit gesprek cirkelt rond de vraag wat leraren/ docenten ten diepste in het belang van de leerlingen/ studenten/ deelnemers/ aan hun onderwijs vinden. In deze bijdrage staat het waarom in plaats van het hoe van het onderwijs centraal.

Lees meer over het onderzoek van Carlos naar doeloriëntaties van docenten.

dinsdag 18 oktober 2011

Waarderend-onderzoekend in gesprek

Saskia Tjepkema (Kessels & Smit, The Learning Company) zal in haar bijdrage deelnemers kennis laten maken met Appreciative Inquiry.

Appreciative Inquiry, oftewel waarderend onderzoek, is een manier van praten en kijken die mensen verbindt en ideeën en energie geeft voor ontwikkeling en groei. In de workshop van Saskia ligt de nadruk op het ervaren van een waarderend-onderzoekend gesprek. Als deelnemer doe je een mini-waarderend onderzoekje met een collega-deelnemer en ontdekt zo manieren om je eigen school- of klasklimaat verder te versterken. En/of om meer gebruik te maken van de talenten van leerkrachten en leerlingen. Tegelijk doe je ervaring op met deze manier van ‘in gesprek gaan’, die je ook in de eigen organisatie kan benutten. 

Lees meer over de waarderende benadering op http://www.lerendoorwaarderen.nl/


donderdag 13 oktober 2011

Hoe bereik je jongeren die vastgelopen zijn in een reguliere scholing of werksituatie?

Alice ter Brugge (ROC van Twente / Aka) zal op het symposium vertellen over de projecten 'Scoren door Scholing' en 'Assist'. De projecten zijn gericht op jongeren die vastgelopen zijn in een reguliere school of werksituatie.

Veel van de jongeren hebben een afgebroken vooropleiding, meestal op vmbo-niveau. Soms spelen daarbij cognitieve beperkingen een rol en soms heeft een jongere er gewoon moeite mee om een keuze te maken. Maar over het algemeen zijn deze jongeren vastgelopen vanwege gedragsproblemen. Deze doelgroep heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt en is maatschappelijk en sociaal kwetsbaar. 

De projecten zijn erop gericht dat jongeren succeservaringen opdoen tijdens het leren. Elke vorm van succes, hoe klein ook, is motiverend. Er wordt uitgegaan van wat een deelnemer kan. Daarop wordt verder gebouwd. Hierdoor voelt de deelnemer zich gewaardeerd. Dit is nodig voor een positief zelfbeeld. Van echt leren is echter alleen sprake als het initiatief tot leren bij de deelnemer zelf gelegd wordt. De deelnemer moet zichzelf verantwoordelijk voelen voor zijn eigen leerproces. Leren moet een uitdaging zijn.

Lees meer over de projecten en deze symposiumbijdrage in het overzicht van alle bijdragen (pag. 6)

maandag 10 oktober 2011

Een positief leerklimaat; een kwestie van omdenken

Jan Lauwrens Haisma, adviseur en trainer OAB Dekkers

Via een tweet van @onderwijs werd ik gattendeerd op het werk van Jelmer Evers (@jelmerevers). Hij hanteert het principe van ‘Flipping the classroom’.
Geïntegreerd door deze leuke term ging ik eens op zoek naar de uitwerking achter dit idee. En hoe meer ik er mee bezig was, hoe meer ik werd gegrepen door de eenvoud en de kracht van het idee. Een letterlijke uitwerking van andersom denken: breng de les in de klas bij de leerling en haal het huiswerk van de leerling in de klas.
Lees verder

woensdag 5 oktober 2011

Interview met docent van het jaar met verwijzingen naar een positief leerklimaat

In de NRC van 4 oktober 2011 is met de titel 'Dit gaan we doen. Structuur helpt' een interview te lezen met Susanne Winnubst, docent van het ROC A12 en uitverkozen tot docent van het jaar. In het interview geeft zij een aantal prachtige verwijzingen naar een positief leerklimaat. Structuur, zichtbaar zijn en zonder oordeel zijn komen als belangrijke waarden naar voren in het verhaal van Susanne Winnubst. En daarmee levert zij ons inziens een belangrijke bijdrage aan een positief leerklimaat.

Op http://www.leraar24.nl/video/3004 is een filmpje over haar te vinden.

Een fundament voor het ontwerpen van talentgericht onderwijs

Jan Lauwrens Haisma, adviseur en trainer OAB Dekkers

Onderwijs dat zich richt op de talenten van de mensen die dat onderwijs volgen….steeds meer hoor je en lees je erover.
Voor mij persoonlijk geldt dat ik, nu eenmaal de schellen van de ogen zijn gevallen, steeds meer tot de ontdekking kom hoe ik mijzelf en de mensen met wie ik werk wellicht te kort doe door uit te gaan van tekorten. De eerlijkheid gebied mij te zegen dat ik het kijken naar talenten van mensen en die talenten ten volle te gebruiken nog niet zo makkelijk vind.
Langzamerhand merk ik dat ik het steeds beter kan. En wat is daar de oorzaak van?
Lees verder