maandag 26 september 2011

Woordenwolk

De folder over het symposium wordt deze week landelijk verspreid.
Prominent op de voorkant staat een woordenwolk met allerlei thema's en begrippen die aan bod komen op het symposium.

Elke bijdrage heeft betrekking op 1 of enkele van de vijf centrale thema's:
- waarden en behoeften
- gedrag
- faciliteiten
- verbinding
- structuur
Lees meer over deze thema's en wat wij verstaan onder een positief leerklimaat

maandag 12 september 2011

Vijf oplossingsgerichte tips voor een positief onderwijsleerklimaat

Ineke Beumer formuleert vijf oplossingsgerichte tips voor een positief onderwijsleerklimaat.
  1. Werk doelgericht, gericht op de toekomst
  2. Leg reeds contact met de leerling bij binnenkomst in het lokaal
  3. Geef veel complimenten en positieve feedback
  4. Gebruik oplossingsgerichte taal
  5. Als iets werkt, doe daar meer van. Als iets niet werkt, doe dan wat anders.
U kunt een uitwerking van de tips downloaden
http://www.oabdekkers.nl/images/stories/documenten/eenpositiefleerklimaat5oplossingsgerichtetips.pdf

donderdag 8 september 2011

Bijdragen op ons symposium

Momenteel zijn we druk bezig met het vastleggen van de bijdragen aan ons symposium.
Over een week of 2 is de folder met bijdragen gereed.


Een voorproefje van bijdragen aan ons symposium:

 • Praktijkvoorbeelden over hoe een positief leerklimaat in de school en in de klas wordt gecreĆ«erd (o.a. Amarantis, ROC Tilburg, NOVA College, Fontys).
 • Inleiding door prof. Joseph Kessels over het werken aan een positief en waarderend leerklimaat
 • Fontys Lector Anita Blonk over School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).
 • Architecten over de invloed van een gebouw op een positief leerklimaat.
 • Saskia Tjepkema (Kessels & Smit) over appreciative inquiry (AI).
 • Bekroonde leerbedrijven en praktijkopleiders over positief opleiden.
 • Voorbeelden van projecten tegen schooluitval en succesvolle samenwerking met de omgeving.
 • Ervaringsverhaal over het project Challenge Day (bekend van het tv-programma ‘Over de streep’).
 • Workshops over o.a. de invloed van taal, het voorkomen van agressief gedrag en talentgericht communiceren.
 • Individuele coaching door ervaringsdeskundigen op basis van een eigen ingebracht thema/casus.