Links/artikelen

 • Een positief leerklimaat bevorderen als beleidslijn voor een lerende samenleving.
  De Rick, K., Van Valckenborgh, K. & Baert, H. (2004).
  Download artikel
 • Ik en het leerklimaat.
  Rein Westrik
  Tijdschrift Van 12 tot 18, november 2009
  Download artikel
 • Korthagen, F. & Evelein, F. (2009). Presence in onderwijs: Gewaarzijn van denken, voelen en willen in het hier-en-nu, als basis voor professioneel handelen. VELON-Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 30(1), 13-21. sence in onderwijs.
  Te downloaden via http://www.kernreflectie.nl/ (kopje Kenniscentrum)
 • Een inspirerend leerklimaat, hoe bereik je dat? Tien tips
  Download artikel 
 • Een conceptueel raamwerk voor de operationalisering van het begrip ‘leerklimaat.
  Download artikel
 • De ontwikkeling van een interactief leerklimaar in de multiculturele school
  Download artikel
 • Publicatie: Het kind gaat de leerling vooruit
  Over het belang van interactie tussen leraar en leerling.
  In de publicatie staat o.a. de vraag centraal hoe je als docent door je overtuiging en je gedrag de motivatie en het leren van leerlingen beïnvloedt.
  Download artikel
 • Leren met behulp van de U-theory’, Peter de Roode.
  M & L, maart 2010.
  Zie:
  www.pderoode.com/Leren-met-de-U-theorie.pdf
 • Presence in onderwijs. Fred Korthagen en Frits Evelein.
  Tijdschrift voor lerarenopleiders 30 (1), 2009.
  Zie:
  www.kernreflectie.nl/Media/pdf/Presence%20in%20onderwijs.pdf
 • 'Leerlingen motiveren: een onderzoek naar de rol van leraren, Ruud de Moor Centrum Open Universiteit
  Meer informatie over de publicatie (publicatie is op die pagina ook te downloaden)

Het actieplan mbo 'Focus op Vakmanschap' biedt verschillende mogelijkheden voor het bevorderen van een positief leerklimaat. Zie de website over het actieplan