Symposium 24 april 2012

Alle leerlingen bij de les!

Samen werken aan een positief leerklimaat
Docenten in het mbo zijn over het algemeen zeer gedreven en enthousiast over hun werk. Tevens  signaleren ze dat (gedrags)problemen bij leerlingen toenemen. Binnen de klas probeert iedere docent hier zo goed mogelijk mee om te gaan, maar je kunt wel het gevoel hebben dat je hier alleen in staat. Daarbij is de valkuil dat je teveel aandacht besteedt aan het corrigeren van ongewenst gedrag en geneigd bent hierin steeds strenger te worden. Dit kan ertoe leiden dat een relatief klein percentage van de leerlingen een groot deel van de energie kost, wat uiteindelijk ten koste kan gaan van het plezier in het werk.

We willen graag met u meewerken aan effectieve interventies die bijdragen aan een positief leerklimaat. Ook presenteren we een in de praktijk bewezen aanpak, (School-wide) Positive Behavior Support ((SW)PBS), om dit op een systematische en teambrede manier te doen, zodat het werkplezier toeneemt en u als docent meer tijd kunt besteden aan uw ‘core business’: het opleiden van leerlingen, die zich daardoor optimaal kunnen ontplooien.

 

Gastspreker
Anita Blonk is lector bij het Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Ze voert praktijkonderzoek uit met als doel het handelen van professionals effectvoller te maken en maakt deel uit van het Nederlandse kennisnetwerk (SW)PBS. Anita Blonk zal het symposium openen met een korte schets van (SW)PBS en de meerwaarde daarvan. Uitgangspunt zijn gedeelde waarden die leiden tot het gewenste leergedrag op school.

Programma

13.30 uur                           Inloop met koffie en thee
14.00 uur                           Centrale opening met gastspreker Anita Blonk
14.45 uur                           Workshopronde 1
16.00 uur                           Pauze
16.30 uur                           Workshopronde 2
18.00 uur                           Diner pensant
                                          Happen en snappen


Workshops
De workshops zijn beschreven in de
symposiumfolder


Datum                                                           Locatie
Dinsdag 24 april 2012                                    School voor de Toekomst
13.30 – 21.00 uur                                           Vlijmenseweg 2
                                                                        5223 GW  Den Bosch
                                                                        T 073-6200200

Deelnamekosten
De deelnamekosten voor dit symposium bedragen €75,= per persoon, inclusief consumpties en diner. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, dan kunt u zich altijd laten vervangen door een collega.

Informatie
U kunt zich voor het symposium aanmelden door het sturen van een mail naar bureau@oabdekkers.nl

Voor informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met:
Paul Bloemen                                                                              Imre Mutsaers
T 040 – 2913733 of                                                                     T 073 -6200265 of
E p.bloemen@oabdekkers.nl                                                      E i.mutsaers@kw1c.nl